site logo

Khung xích đu 4 × 6 sân chơi cho trẻ mới biết đi

Khung xích đu 4 × 6 sân chơi cho trẻ mới biết đi

Khung xích đu 4 × 6 sân chơi cho trẻ mới biết đi-{: vi} CHƠI TINH THẦN, Sân chơi ngoài trời, Sân chơi trong nhà, Công viên bạt lò xo, Thể dục ngoài trời, Bơm hơi, Sân chơi mềm, Chiến binh ninja, Công viên bạt lò xo, Cấu trúc sân chơi, Cấu trúc vui chơi, Thể dục ngoài trời, Công viên nước, Hệ thống vui chơi, Tự do, Tương tác, độc lập , Bao gồm, Công viên, Tường leo, Chơi cho trẻ mới biết đi

SPIRIT là nhà máy sản xuất khung xích đu 4 × 6 chuyên nghiệp ở Ôn Châu, Trung Quốc.

Sức chứa của khung xích đu 4 × 6 này là 8 trẻ em.

Thời gian bảo hành khung xích đu 4 × 6 của chúng tôi là 8 ngày.

Thời gian bảo hành của khung xích đu 4 × 6 là 5 năm.