site logo

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੇਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੇਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?

ਰਵਾਇਤੀ ਬੱਚਾ ਰੇਤ ਖੇਡ ਕੋਟਸ ਫੋਟੋ, ਕੱਦੂ, ਕੇਕੜਾ, ਡੱਡੂ ਰੇਤ ਬਾਕਸ.

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੇਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?-{:en}SPIRIT PLAY,Outdoor Playground, Indoor Playground,Trampoline Park,Outdoor Fitness,Inflatable,Soft Playground,Ninja Warrior,Trampoline Park,Playground Structure,Play Structure,Outdoor Fitness,Water Park,Play System,Freestanding,Interactive,independent,Inclusive,Park,Climbing Wall,Toddler Play

ਇਹ ਪਾਰਕ, ​​ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੈਂਡ ਪਲੇ ਕੋਟਸ ਹਨ।

ਰੇਤ ਪਲੇ ਕੋਟਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੋਮੋ ਮੋਲਡਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ LLDPE ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ.

ਹੋਰ ਰੇਤ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ DM ਕਰੋ.